Nirvana SHOP Nákupní košík / Pokladna

Všeobecné podmínky

1Obecné podmínky

 1. Používání těchto webových stránek (jejich návštěva, procházení, nákup na nich atd.) je právně platným vyjádřením souhlasu s pravidly a všeobecnými podmínkami stanovenými na této stránce.
 2. Rovněž se zavazujete dodržovat veškeré příslušné zákony a předpisy, včetně předpisů pro kontrolu vývozu a zpětného vývozu.
 3. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, tyto webové stránky nepoužívejte.

2Dodací podmínky

 1. Společnost Nirvana nemůže zodpovídat za nic, co se s Vaší objednávkou případně stane během přepravy. Ačkoli objednávky odesíláme expresní poštou, vždy existuje malé riziko ztráty, což byste měli vědět předtím, než si objednáte.
 2. Jak rychle zásilka dojde, závisí nejen na našich poštovních službách, ale samozřejmě také na poštovních službách ve Vašem místě. Dobu, za kterou Vám zásilka dojde, proto můžeme stanovit pouze odhadem, na základě našich obecných zkušeností.

3Vrácení peněz a zrušení

 1. Přejete-li si zrušit placenou objednávku nebo chcete vrátit zaplacenou částku, upozorňujeme, že si účtujeme administrativní poplatek ve výši 5 € za každou transakci.

4Zásady ochrany soukromí

 1. Podívejte se na naše zásady ochrany osobních údajů.

5Právní poučení

 1. Na dovoz, skladování a dodávání konopného semene se nevztahují nařízení v rámci Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961. V zemích, jako je Nizozemí, je svobodné obchodování s konopným semenem jasně začleněno do zákona země o drogách či omamných látkách.
 1. Nařízení a provádění právních předpisů ohledně konopného semene se bohužel často zem od země liší. Proto Vám doporučujeme dotázat se na nařízení, která platí pro Vaši zemi či region.
 2. Někdy je možné získat výjimku, je-li semeno určeno pro průmyslové, lékařské nebo zemědělské využití.
 3. V řadě zemí není třeba mít k obchodování s konopným semenem povolení. Někdy se však ukládá oznamovací povinnost, je-li konopné semeno pro výše zmíněné účely vyváženo.
 4. Pokud v daném případě platí oznamovací povinnost, musíte zavčas informovat nás či příslušné úřady, případně obojí.
 5. Semena odesíláme s podmínkou, že je nepoužije třetí strana v rozporu se zákonem.
 6. Obchod Nirvana si nepřeje nikoho přesvědčovat, aby jednal v rozporu se zákonem. Výslovně zdůrazňujeme, že kdokoli si naše semena koupí, zodpovídá za své budoucí jednání.
 7. Obchod Nirvana nepřijme v tomto směru žádnou zodpovědnost.

6Omezení odpovědnosti

VLASTNÍCI OBCHODU ANI JEHO MATEŘSKÁ SPOLEČNOST, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY ČI JEJICH PŘÍSLUŠNÍ FUNKCIONÁŘI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI ČI ZMOCNĚNCI NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA NÁHRADU ŠKODY, PŘÍMÉ, JASNĚ VYČÍSLITELNÉ, SOUVISEJÍCÍ, NÁSLEDNÉ ANI NEPŘÍMÉ (K ČEMUŽ PATŘÍ MIMO JINÉ I ZTRÁTA DAT ČI UŽITKU A UŠLÝ ZISK) ANI ZA NÁHRADU ŠKODY S TRESTNÍ FUNKCÍ, AŤ KE ŠKODĚ DOJDE JAKKOLI – PORUŠENÍM SMLOUVY, NEDBALOSTÍ NEBO JINAK – A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA TATO SPOLEČNOST NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNA. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ODPOVĚDNOST SUBJEKTŮ SPOLEČNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI PRODANÉHO PRODUKTU NEPŘEKROČÍ CENU DANÉHO PRODUKTU. V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NENÍ POVOLENO OMEZOVAT A VYLUČOVAT ODPOVĚDNOST ZA URČITÉ DRUHY NÁHRADY ŠKODY. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ A VYLOUČENÍ PRO VÁS PROTO NEMUSÍ PLATIT, A TO POTUD, POKUD SE ZÁKON TAKOVÉ JURISDIKCE VZTAHUJE NA TUTO DOHODU.